ביטוח רכב משתלם

ביטוחי רכב מהווים מרכיב עיקרי בהוצאות התחזוקה השוטפות של כלי הרכב, כאשר כל אחד ואחת מבעלי הרכבים שבינינו, נדרש לתשלומי ביטוח חובה על פי חוק ותשלום עבור ביטוחי רשות מסוג ביטוח מקיף ו/או ביטוח צד ג'.

תעריפי הביטוח נקבעים אומנם על ידי חברות הביטוח השונות אך הם מצויים תחת פיקוח של הממונה על הביטוח מטעם משרד האוצר, כאשר המשתנים לקביעת תעריפי הביטוח כוללים בין היתר את סוג הרכב ונפחו המנוע, מאפייני הנהג המבוטח, היקף מערכות הבטיחות ברכב ופרמטרים נוספים.

כיצד תוכלו להשיג הטבות בביטוחי רכב?

בשנים האחרונות, יותר ויותר חברות ביטוח מאמצות שיטות תמחור לקביעת תעריפי הביטוח המבוססות על מאפייני הנהג, כך שנהגים זהירים ו/או נהגים העושים שימוש מינימאלי בכלי הרכב, זכאים להנחות משמעותיות במחירי הביטוח.

שיטת תמחור זו, מבוססת בין היתר על הרפורמה החדשה בביטוחי הרכב אשר נכנסה לתוקפה במהלך שנת 2016.

על פי עיקרי הרפורמה, תעריפי החובה יוזלו בשיעור של עד 18%, כאשר להנחה זכאים בעלי רכבים נטולי תביעות ביטוחיות במהלך 3 השנים האחרונות ונטולי פסילות רישיון מכל סיבה שהיא. כמו כן, הזכאות להנחה מוענקת לבעלי רכבים שברכבם המבוטח הותקנה מערכת בטיחות המשלבת בתוכה: מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים, מערכת ESP לבקרת יציבות, מערכת FCW המספקת התרעה לפני התנגשות ברכב שמלפנים ומערכת LDW המספקת התרעה על סטייה מנתיב הנסיעה.

הטבות לביטוח הרכב לעובדי מדינה

 

מבין כל הסקטורים בישראל, עובדי מדינה זכאים להנחות ולהטבות המשמעותיות ביותר בכל הנוגע לרכישת ביטוחים לרכב. על פי חוק, עובד מדינה זכאי להשתתפות המדינה בגין הוצאות החזקת הרכב וביניהן קבלת החזר בגין רכישת ביטוח לרכב. ביטוח רכב עובדי מדינה מאפשר קבלת החזר מרבי עד לסכום של 7,000 ₪ וזאת במידה והעובד/ת ביטחו את רכבכם במסגרת מרכז לביטוחי רכב אותו מקיים משרד האוצר עבור כלל עובדי המדינה, וזאת על פי התנאים הבאים:.

  • עובד מדינה הבוחר לבטח את רכבו במסגרת המכרז יהא זכאי לסכום החזר מרבי של עד 7,000 ₪
  • עובד מדינה הבוחר לבטח את רכבו במסגרת המרכז אך לא באמצעות חברת הביטוח הזוכה בדגם הרכב הספציפי העומד לרשותו, יהא זכאי להחזר מרבי של עד 7,000 ₪, כאשר סכום ההחזר לביטוחי החובה עומד על 100% ועל 96% לתעריף הביטוח המקיף הבסיסי.
  • עובד מדינה הבוחר לבטח את רכבו שלא במסגרת המכרז יהא זכאי להחזר מרבי של עד 7,000 ₪, כאשר סכום ההחזר לביטוח החובה עומד על 100% ועל 92% מתעריף הביטוח המקיף הבסיסי.

חשוב לציין שהטבות אלו מוענקות גם לעובדי מדינה שברשותם רכבי שירות בייבוא אישי. במקרים אלו, המבוטח נדרש להציג לחשב השכר במשרדו שני הצעות מחיר מחברות ביטוח שונות, כאשר התשלום בגין הביטוח נעשה באופן עצמאי על ידי העובד/ת, ורק לאחר התשלום הוא רשאי להגיש בקשה לקבלת ההחזר.

ביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה מיושם על ידי חברות הביטוח מגדל ו-הראל אשר זכו במכרז משרד האוצר לביטוח רכבים פרטיים לעובדי מדינה לשנים 2019 ו-2020. ההטבה המוענקת על ידי חברות הביטוח לעובדי המדינה מיועדים לעובד עצמו, לבן/בת הזוג ולגמלאי השירות.

 

מסלולי ביטוח מוזלים נוספים

 

כפי שציינו לעיל, יותר ויותר חברות ביטוח מציעות בשנים האחרונות מסלולי ביטוח מוזלים לסקטורים כאלו ואחרים, כאשר בין יתר מסלולי הביטוח המוזלים העומדים לרשותכם כיום תוכלו למצוא:

  • מסלול הנחה לסטודנטים במסגרת רכישת ביטוח מקיף בביטוח ישיר – ההטבה מיועדות לחברי מועדון הצרכנות ISTUENT
  • מסלול הנחות לעובדי הוראה החברים בהסתדרות המורים במסגרת רכישת ביטוח חובה, צד ג' וביטוח מקיף בחברות הביטוח איילון ו-הכשרה
  • מסלול UPGRADE10,000 של חברת הראל המאפשר קבלת הנחה משמעותית ברכישת ביטוח מקיף לנהגים שעושים עד 10,000 ק"מ בשנה ברכב המבוטח ולא יותר מ-833 ק"מ לחודש

ומסלולים מוזלים נוספים המיועדים לנהגים וותיקים ונהגים זהירים המוצעים לכם על ידי חברות הביטוח השונות וביניהן: מגדל, הפניקס, מנורה מבטחים, כלל ביטוח ועוד.

במסלול המוזל מוענקת הטבה משמעותית ברכישת ביטוח מקיף לנהגים וותיקים וזהירים בהתאם למדיניות החברה המבטחת. כמו כן, עומדים לרשותכם הנחות בביטוח רכב במסגרת מועדוני צרכנות שונים כגון: חבר, קרנות השוטרים וכדומה.

למידע נוסף בנושא ביטוח רכב לעובדי מדינה