הטבות לעובדי מדינה

הטבות לעובדי מדינה? זה הזמן לדעת הכול על ההטבות המוענקות לכם

החשב הכללי של משרד האוצר מקיים מדי שנה מרכז לביטוחי רכבי מדינה ורכביהם הפרטיים של עובדי המדינה. במסגרת המכרז,
כל חברות הביטוח רשאיות להגיש את הצעותיהן במסגרת הסדרת תנאים מועדפים ותעריפי ביטוח מוזלים ועם סיום המרכז נבחרות מספר חברות ביטוח.

כאשר מדברים על ביטוח רכב עובדי מדינה, מדברים למעשה על ביטוחי חובה, ביטוחי צד ג' וביטוח מקיף המוצעים לעובדי המדינה על ידי חברות הביטוח שזכו במרכז.

נכון לשנת 2020, חברת הראל וחברת מגדל הן החברות אשר נבחרו במרכז לביטוחי רכב לעובדי מדינה לשנים 2019-2020

מהם היתרונות הנלוות לרכישת ביטוח לעובדי מדינה?

עובדי מדינה הרוכשים ביטוח לרכבם הפרטי באמצעות אחת מהחברות הזוכות במכרז, נהנים ממגוון רחב של יתרונות לאורך כל תקופת הפוליסה, וביניהם:

 • הנחה משמעותית בתעריפי הביטוח – ביטוחי רכב לעובדי מדינה, בדומה לכל ביטוח קולקטיב אחר המוצע לקבוצת רוכשים גדולה,
  מבטיח הנחה משמעותית בתעריפי הביטוח לרכב, בין אם מדובר ברכישת ביטוח חובה ובין אם מדובר ברכישת ביטוחי רשות מסוג ביטוח מקיף ו/או ביטוח צד ג'.
 • כיסוי ביטוח מורחב יותר – כחלק מתנאי הסף להשתתפות במרכז אותו מקיים החשב הכללי של משרד האוצר,
  חברות הביטוח המעוניינות לקחת חלק במרכז נדרשות להתחייב לא רק לתעריף מוזל בתעריפי הביטוח אלא גם לכיסוי הביטוחי המורחב ביתר.
 • תנאי ביטוח מועדפים – בנוסף, חברות הביטוח הזוכות במכרז מעמידות לרשות עובדי המדינה תנאי הביטוח מועדפים הכוללים בין היתר
  תעריפי השתתפות עצמית נוחים ונמוכים יותר בהשוואה לתעריפים המוצעים לקהל הרחב.

החזר הוצאות ביטוח רכב לעובדי מדינה

בנוסף ליתרונות המופיעים לעיל בכל הנוגע לרכישת ביטוח רכב לעובדי מדינה, העובדים זכאים גם להשתתפות המדינה בין הוצאות רכב, לרבות, זכאות לקבלת החזר בגין רכישת ביטוח לרכב.
ההחזר מוענק אך ורק לעובדי מדינה הזכאים להשתתפות המדינה בהוצאות הרכב וזאת בהתאם לתפקידם והוותק התעסוקתי.

הזכאות להחזר הוצאות ביטוח רכב לעובדי מדינה הינה עד לסכום החזר מרבי של 7,000 ₪ בהתאם לתנאים הבאים:

 • עובדי מדינה המבטחים את רכבם באמצעות אחת מחברות הביטוח הזוכות במכרז יהיו זכאים לסכום החזר מרבי של עד 7,000 ₪ אך לא יותר מעלות הביטוח בפועל.
 • עובדי מדינה שברשותם רכב מדגם אשר אינו נכלל ברשימת הדגמים המבוטחים על ידי החברה הזוכה במכרז יהיו זכאים לקבלת החזר מרבי של עד 7,000 ₪,
  כאשר סכום ההחזר הינו עד 100% מתעריף ביטוח החובה ועד 96% מתעריף הביטוח המקיף הבסיסי.
 • עובדי מדינה הבוחרים לבטח את רכבם באמצעות חברת ביטוח אשר אינה זכתה במכרז יהיו זכאים לקבלת החזר עד 7,000 ₪,
  כאשר סכום ההחזר עבור ביטוח חובה הינו 100% ואילו ההחזר בגין ביטוח מקיף בסיסי הינו עד 92%.

חשוב לציין

גובה ההחזר נקבע בהתאם בהתאם לסוג הביטוח הנרכש על ידי העובד, סוג הרכב,
מאפייני המבוטח (גיל, וותק תעבורתי, גיליון תביעות רכב וכדומה) ופרמטרים נוספים הכוללים גם את הוותק התעסוקתי של העובד.

 

איש מחזיר כסף

 

הטבות לעובדי מדינה – מגדל והראל

כמופיע לעיל, חברת הראל וחברת מגדל הן חברות הביטוח אשר נבחרו במסגרת המכרז למתן ביטוחי רכב לעובדי מדינה לשנים 2019-2020.

עובדי מדינה המעוניינים לבטח את רכבכם הפרטי, יוכלו ליהנות מהנחה של 10% מתעריף ביטוח החובה המתפרסם על ידי רשות שוק ההון,
הביטוח והחיסכון, וזאת בנוסף להנחות המוענקות למבוטחים במסגרת רכישת ביטוח צד ג' וביטוח מקיף בהתאם לתנאי הכיסוי.

על פי ההערכות, כ-65 אלף רכבים של עובדי מדינה מבוטחים מדי שנה באמצעות הפוליסות המשווקות
לעובדים על ידי החברות הזוכות במכרז, כאשר את הביטוח יכולים לרכוש עובדי מדינה, בני זוגם וגמלאי שירות.

חשוב לציין שהמכרז האחרון שנערך על ידי החשב הכללי, נערך לתקופה של שנתיים בפעם הראשונה וזאת מתוך
מטרה וכוונה להחיל מנגנון השומר על מחיר הפוליסה גם בשנה השנייה.

כמו כן, במרכז האחרון שנערך (בו נבחרו חברת הביטוח הראל וחברת הביטוח מגדל), הוכנסו פרמטרים שמטרתם הוזלת
המחיר לנהגים זהירים המציגים גיליון תעבורתי נטול תביעות רכב במהלך 3 השנים האחרונות.